Skattefri Friskvård

Att hålla sig frisk är viktigt både för den anställde, företaget och samhället.

Ett sätt för företag att hjälpa sin personal till bättre hälsa är att erbjuda friskvård. Friskvården ska rikta sig till hela personalen för att vara skattefri. Det innebär dock inte att alla måste ta del av förmånen.

”Motion och annan friskvård avdragsgillt för företag” enligt Skatteverket.

Skatteverket menar att begreppet friskvård omfattar alla behandlingsformer som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Dessutom omfattas behandlingar som hjälper personer med sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen.

Avdragsgillt belopp är inte fastställt av Skatteverket, men ska anses vara av mindre värde för att vara avdragsgillt.

Enskild firma/Handelsbolag

Reglerna om skattefri och avdragsgill friskvård gäller bara för anställda. Om du har anställda kan du alltså erbjuda personalen enklare friskvård av mindre värde och göra avdrag för kostnaden.

Förmånen är skattefri för de anställda. Den enskilda näringsidkaren eller handelsbolagsdelägaren själv räknas dock inte som anställd.

Detta innebär att kostnader för näringsidkarens friskvård inte är avdragsgilla.

Kostnader för förebyggande åtgärder och rehabilitering kan vara avdragsgilla i en enskild firma.

Jämfört med friskvård handlar förebyggande behandling och rehabilitering om något tyngre åtgärder. För att kunna dra av kostnader för förebyggande behandling ska du löpa en tydlig risk att få din arbetsförmåga nedsatt.

Om åtgärderna bygger på en individuell behovsprövning eller om du kan visa ett intyg från den som utfört behandlingen att det handlar om arbetslivsinriktad behandling bör även dessa kostnaderna kunna dras av.